เจาะเส้นใหม่สวยที่สุดของจีน ตันปาหุบเขาแห่งสาวงาม ไม่เข้าร้าน - ชมทิวทัศน์ดั่งแดนสวรรค์

ลงประกาศเมื่อ 23 ม.ค. 2561 อัพเดทล่าสุด 30 ม.ค. 2561 01:04:14 น. เข้าชม 47 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

เจาะเส้นใหม่สวยที่สุดของจีน     ตันปาหุบเขาแห่งสาวงาม

ไม่เข้าร้าน - ชมทิวทัศน์ดั่งแดนสวรรค์


วันเดินทาง  11 , 12  เมษายน 2561 ( 6 วัน 5 คืน )  โดย TG  


วันแรก     สนามบินสุวรรณภูมิ  เฉิงตู – ถนนคนเดินชุนซีลู่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก      

                  素旺那普密国际机场 - 成都 - 春熙路 - 变脸秀

วันที่สอง เฉิงตู – อุทยานภูเขาสี่ดรุณี – ฉางผิงโกว       成都 - 四姑娘山 - 长坪沟

วันที่สาม ซวงเฉียวโกว – ตันปา – หมู่บ้านชนเผ่าทิเบตเจี่ยจวี    双桥沟 丹巴 甲居藏寨

วันที่สี่      ตันปา – หมู่บ้านชนเผ่าทิเบตจงลู่ – เฉิงตู      丹巴 - 中路藏寨 成都

วันที่ห้า    ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – เมืองโบราณหวงหลงซี – ถนนโบราณควันไจ่เซี่ยงจื่อ  

                     熊猫基地 - 黄龙溪古镇 - 宽窄巷子 

วันที่หก    พิพิธภัณฑ์อาหารเสฉวน  กรุงเทพฯ      川菜博物馆 - 曼谷


อัตราค่าบริการ 

  วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

ผู้ใหญ่ 1 ท่าน  พักกับ

เด็ก 1 ท่าน

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ใช้เตียงเสริม)

เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี

(ไม่ใช้เตียงเสริม)

พักเดี่ยว

11 , 12 เม.ย.61

32,900

32,900

31,900

30,900

4,500อัตราค่าบริการนี้รวม  

1.         ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดแบบหมู่คณะ , ค่าภาษีสนามบินไทย+จีน

2.         ค่าโรงแรมที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ ( 2 ท่านต่อ1 ห้อง)

3.         รายการทัวร์นี้ค่าวีซ่าจีนยื่นแบบหมู่คณะ  (ถ้าลูกทัวร์มีวีซ่าแล้วจะทำการหักคืนให้ท่านละ 1,000 บาท )

        หากท่านต้องการยื่นวีซ่าเดี่ยว ต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายท่านละ 500 บาท

4.         ค่ารถ , ค่าอาหาร+ เครื่องดื่ม , ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ

5.     ระหว่างการเดินทาง ค่าประกันกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงินประกันไม่เกิน 1,000,000 บาท  ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุไม่เกิน 500,000 บาท ขึ้นกับอายุผู้เดินทางต้องมีใบรับรองแพทย์พร้อมใบเสร็จค่ารักษาระบุชื่อตามหนังสือเดินทางจากท้องที่ที่เกิดอุบัติเหตุจริงทุกกรณี)

http://scm-l3.technorati.com/13/02/12/74987/facebook-like-icon.png?t=20130212014213อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  

1.         ค่าปรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด  (ไม่เกิน 30 กิโลกรัม)

2.         ค่าทำหนังสือเดินทาง   /  ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติหรือคนต่างด้าว

3.         ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าทิป  เครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเอง ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ

4.         ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

5.         http://www.articlesweb.org/blog/wp-content/gallery/golden-secrets-to-get-money/golden-secrets-to-get-money-11.jpgค่าทิป J ทิปไกด์วันละ 10  หยวนต่อวันต่อคน  +  ทิปคนขับรถวันละ  10  หยวนต่อวันต่อคน  +  ทิปหัวหน้าทัวร์ไทยวันละ 10 หยวนต่อวันต่อคน คูณ จำนวนวัน เช่นไป 6 วันทัวร์ (10 + 10 + 10 x 6  =  180 หยวน
Polestar Tour & Tranding Co., Ltd.

บริษัท โพลสตาร์ทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด

Address : 827/1 ถ.พระราม 4 (สะพานเหลือง) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

827/1 Rama 4 (Sapanlueng), Wangmai, Pratumwan, Bangkok 10330 Thailand

E-mail : [email protected]

Tel : 02-2165545-9 ,086-3407113 

Fax : 02-2145077 ,02-2155187

ID LINE : polestartours

website:http://polestartour.co.th

แสดงความคิดเห็น

ราคา 32,900 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : POLESTARTOUR
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 23 ม.ค. 2561
  • อัพเดทล่าสุด : 30 ม.ค. 2561 01:04:14 น.
  • ที่อยู่ : 827/1 ถ.พระราม 4 (สะพานเหลือง) แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
  • จังหวัด : กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0221655456
  • Email : [email protected]