ทัวร์อ่าวพังงา พายแคนู เที่ยวเขาตะปู ว่ายน้ำที่เกาะนาคา และชมพระอาทิตย์ตก โดยเรือเร็ว

อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา คือพืนป่าที่มีธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าโกงกาง ภูเขาที่สูงและรูปทรงที่แปลกตา และชมวิถีชีวิตชุมชนของหมู่บ้านกลางน้ำที่มีชื่อเรียกว่า เกาะปันหยี

รายละเอียดโปรแกรม

09.00-10.00 น.รถจะรอรับจากล็อบบี้โรงแรมที่พัก เพื่อเดินทางไปยังท่าเรือแหลมยามู
10.50 น.ลงเรือเร็ว เรือที่มีตวามสะดวกสบายไม่แออัด เพราะเป็นเรือขนาด 2 เครื่องยนต์ ที่มีผู้โดยสารเพียงแค่ 25 ท่าน ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ อ่าวพังงา สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดกับความสวยงามของ “เกาะพนัก”
-นำท่านสู่ “เขาตะปู” สถานที่ถ่ายทำภาพยนต์เรื่อง James Bond 007 และชมความมหัศจรรย์ของ “เขาพิงกัน”
-นำท่านเที่ยวชม “เกาะห้อง” ลักษณะเป็นลากูน และสนุกสนานกับกิจกรรมพายเรือแคนู ชมป่าโกงกาง
แวะหมู่บ้านกลางน้ำ หรือ “เกาะปันหยี” ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน และรับประทานอาหารเที่ยง
หลังจากรัปประทานเสร็จท่านสามารถเดินเล่น หรือ เลือกซื้อของฝากพื้นเมือง
แวะชม “ถ่ำไอศครีม” ชมความงามของหินงอกหินย้อย
นำท่านสู่ “เกาะนาคา” ท่านสามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยได้ตามสบาย ว่ายน้ำ อาบแดด ถ่ายรูป
ในระหว่างกลับ เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของอ่าวพังงา ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก พร้อมกับทานน้ำมะพร้าวหอม
18.30 น.เดินทางถึงท่าเรือ และพาท่านส่งกลับไปยังที่พักอย่างปลอดภัย

 

อัตราค่าบริการ (เฉพาะคนไทย)

ผู้ใหญ่1,900 บาทเด็ก(3-10 ปี)1,400 บาท

ราคานี้รวม

  • รถรับส่งจากที่พักในจังหวัดภูเก็ต – ท่าเรือ – ที่พัก *(ภายในเขตพื้นที่)
  • ค่าเรือเร็วบริการตามโปรแกรม
  • ค่าเรือแคนนู และชูชีพ
  • อาหารกลางวัน ขนมว่าง ผลไม้ และน้ำดื่ม น้ำมะพร้าว(ลูก)
  • มัคคุเทศก์
  • ประกันอุบัติเหตุ

   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-8   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-7   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-6

   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-4   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-3   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-2

   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-9   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-5

   ภูเก็ต-ทัวร์อ่าวพังงา-พายแคนู-เที่ยวเขาตะปู-ชมพระอาทิตย์ตก-โดยเรือเร็ว-10